Start »

 
 

Zamówienia Publiczne

 

Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Wymiana instalacji elektrycznej i tablic rozdzielczych na parterze i w przyziemiu w Gimnazjum Nr 1 w Świdnicy

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Treść ogłoszenia
Specyfikacja

 

ZAŁACZNIKI:

projekt wykonawczy
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7
załącznik 8
projekt budowlany
załącznik b.1
załącznik b.2
załącznik b.3
załącznik b.4
załącznik b.5
załącznik b.6
załącznik b.7
załącznik b.8
książka przedmiarów Gimnazjum 1
specyfikacja techniczna Gimnazjum 1
 

REALIZOWANE PROJEKTY