Start » Bez kategorii » Szkolny Konkurs Fizyczny „Młody fizyk”

 
 

Szkolny Konkurs Fizyczny „Młody fizyk”

 

16.03.2016 r. w naszym gimnazjum odbył się Szkolny Konkurs Fizyczny „Młody fizyk”. Organizatorami konkursu byli: pani Joanna Szumska i pan Grzegorz Woszczyk. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas I – III. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań fizyką, motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez samodzielną, dodatkową pracę, udział w zajęciach koła fizycznego, rozbudzanie sprawności umysłowej uczniów, umożliwienie sprawdzenia się oraz porównania własnej wiedzy z kolegami.

Konkurs miał formę pisemną. Uczniowie odpowiadali na pytania zamknięte oraz rozwiązywali zadania otwarte.

Jury przyznało następujące miejsca:

I miejsce – Konrad Sosnowski II a

II miejsce – Wojciech Drochomirecki III c

III miejsce – Jan Sobel I c

Zwycięzca otrzymał ocenę celującą z fizyki. Pozostali uczniowie otrzymali oceny bardzo dobre. Wszystkim uczestnikom konkursu wpisano uwagi pozytywne z zachowania.

Konkurs przebiegł w miłej i przyjaznej atmosferze, przy zdrowej rywalizacji.

300fizyka