Start »

 
 

Szkolny doradca zawodowy

 

Zapraszam uczniów na wyjazdowy pięciodniowy Ogólnopolski Obóz Szkoleniowy potwierdzony certyfikatem EUROWEEK-SZKOŁA LIDERÓW, który odbędzie się w dniach 8-12 lutego 2017 w Długopolu.
Zajęcia mają na celu rozwinąć najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia i pracy w grupie, autoprezentacji, doskonalenia języka angielskiego. Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z zasadami projektów WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO, projektów dotyczących Ameryki, Afryki i Azji oraz międzynarodowych wymian młodzieży. Zajęcia odbywać się będą również w języku angielskim (poziom dostosowany do uczestników).
Koszt pobytu i 3 posiłki dziennie za 5 dni to 340zł.
Więcej informacji u szkolnego doradcy zawodowego oraz na gazetce szkolnej (II piętro).
Ilość miejsc ograniczona.
Polecam gimnazjalistom!
J. Adamska-Litwińska

Dnia 21.11.2016 grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w kolejnych warsztatach w ramach konkursu Mój pierwszy milion. Tematem spotkania były finanse. Młodzież dowiedziała się jak funkcjonuje przedsiębiorstwo i na co przeznaczane są pieniądze z budżetu państwa.

Dnia 04.11.2016 w naszej szkole odbyły się pierwsze warsztaty w ramach programu” Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”. Zajęcia na temat Planowanie i zarządzanie własną karierą – jak zrobić to skutecznie poprowadził pan Marcin Kuc. Podczas zajęć młodzież miała możliwość zastanowić się nad tym, czy warto znać lokalny rynek pracy, zaplanować swoją karierę zawodową, przedstawić swoje zainteresowania oraz wymarzony zawód. Warsztaty odbyły się w miłej atmosferze, wszyscy wyszli z nich z uśmiechem na ustach. Z pewnością każdy z nas oczekuje na kolejne zajęcia z tego cyklu.

 

PLAN ZAJĘĆ ZAWODOZNAWCZYCH w GIMNAZJUM NR 1 im. M KUNIC

 

Klasy I         Beata Kurylak

 

Wtorek                                                          Konsultacje

7 lekcja 1b-2

 

Środa                                                             Środa 13.00 – 13.30

7lekcja 1b-1

8 lekcja 1e-2                                                  Ćzwartek 13.55 – 14.25

 

Czwartek

8 lekcja 1e-1

 

Klasy II       Justyna Adamska – Litwińska

 

Poniedziałek                                                 Konsultacje

 

6 lekcja 2b

7 lekcja 2e                                                     Wtorek 8.55 – 9.40

 

Czwartek                                                       Środa 9.40 – 10.35

6 lekcja 2d

 

Piątek

6 lekcja 2c

7 lekcja 2a

 

Klasy III  –  zajęcia w II semestrze roku szkolnego 2016/2017

 

WSTĘP

 

Jedną z najważniejszych  funkcji doradztwa zawodowego jest: kierowanie, doradzanie, sugerowanie, pomaganie w wyborze takiej ścieżki edukacyjno-zawodowej, która gwarantuje pełny rozwój osobowy, czyli samorealizację. Zadaniem doradcy zawodowego w gimnazjum jest pomoc uczniom w planowaniu przyszłej kariery zawodowej a więc przede wszystkim w przygotowaniu do trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i odpowiedniego profilu klasy.

 

CELE I ZADANIA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

 

–  Diagnozowanie uczniów  w kierunku planowania dalszej ścieżki kształcenia,

–   Prowadzenie grupowych zajęć w celu poznania siebie i zawodów ,

–  Przekazywanie wiedzy na temat rynku pracy ,

–   Udzielanie porad zawodowych,

-Współpraca z instytucjami ( Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Urząd Prac) i pracodawcami,

–  Kształcenie umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania,

–   Kształcenie szacunku do pracy,

–  Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

 

FORMY REALIZACJI

 

Moduł I

 

Poznawanie słabych i mocnych stron:

 

–   Ankiety i testy (uzdolnienia, temperament, cechy osobowości, zdolności).

–   Jaki ja naprawdę jestem? Poznaj samego siebie – warsztaty.

–   Moja przyszłość – kim chcę być? Preferencje zawodowe.

 

Moduł II

 

Poznawanie zawodów :

 

–   Kwalifikacja zawodów

–   Zapoznanie z rynkiem pracy

–   Źródła informacji o zawodach

 

Moduł III

 

Planowanie kariery zawodowej uwzględniającej :

 

–   Zdolności i umiejętności

–   Zainteresowania

-Osiągnięcia szkolne

–   Stan zdrowia

 

 

 

 

 

 

REALIZOWANE PROJEKTY