Start »

 
 

Rada Rodziców

 

RADA RODZICÓW (dawniej KOMITET RODZICIELSKI)

to organizacja rodziców działająca w ramach naszej szkoły, powołana do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami i organizacjami w realizacji zadań szkoły.

Gromadzone przez Radę środki , pochodzące z dobrowolnych wpłat rodziców, przeznaczone zostaną:

 • w 50% do dyspozycji Rady Rodziców (min.zakup nagród dla absolwentów)

Wpłaty na Radę Rodziców w proponowanej kwocie 20 zł. przyjmowane są w dni zebrań rodziców oraz konsultacji, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego.

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/17:

 • pan Dariusz Szewc – przewodniczący
 • pan Piotr Weiland – zastępca
 • pani Agnieszka Kłos- sekretarz
 • pani Beata Agatowska – skarbnik
 • pani Marzena Gros – członek
 • pani Małgorzata zajączkowska – członek
 • pani Izabela Lenkiewicz – członek

Komisja Rewizyjna

 • pani Beata Gasek – przewodniczaca
 • pani Ewa Grycko – zastepca
 • pani Marzena Muszyńska-Szwegler – członek