Start »

 
 

Projekt edukacyjny – najważniejsze informacje

 

Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie & 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu.

Uczeń realizuje jeden projekt edukacyjny w trzyletnim cyklu edukacyjnym w II klasie gimnazjum

Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy, a ich czas powinien wynosić do 2 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.

Formy prezentacji :

 • debata z udziałem zaproszonych gości (30-45 minut)
 • projekcja filmu z dyskusją (45 minut)
 • warsztaty prowadzone przez uczniów dla uczniów lub rodziców (45 minut)
 • film na YouTube (20-30 minut)
 • gazetka szkolna (20-30 stron, czcionka 14 + kolorowe zdjęcia)
 • gra terenowa (30-45 minut)
 • gra planszowa (na tekturze, kolorowa, z instrukcją, dla 4-8 graczy)
 • przedstawienie teatralne (30-45 minut)
 • blog na stronie WWW (10 stron z tekstem, zdjęciami, filmami itp.)
 • happening uliczny (minimum 45 minut)
 • sesja plakatowa (5-10 plakatów)
 • wystawa zdjęć (50-100 zdjęć)
 • wystawa makiet i modeli (ilość uzależniona od wielkości)
 • prezentacja multimedialna (30-50 slajdów z tekstem, kolorowymi zdjęciami i muzyką w tle)
 • film video (20-30 minut)
 • własne nagrania muzyczne (minimum 5 utworów) zaprezentowane bądź nagrane na video
 • album (50-100 zdjęć)
 • folder/broszura (20-30 stron, czcionka 14 + kolorowe zdjęcia)

Pliki do pobrania:

Regulamin
Tematy projektów
 

REALIZOWANE PROJEKTY