Start »

 
 

Organizacja Roku Szkolnego

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE DODATKOWYCH DNI WOLNYCH


ROK SZKOLNY 2016/7

II SEMESTR

 

 

21.03.2017 r. (wtorek) – Dzień Samorządności.

04.04.2017 r. (wtorek) – Zebrania z rodzicami   kl. I-III.

13.04.2017 r. – 18.04.2017 r. (włącznie)  – PRZERWA  ŚWIĄTECZNA

19,20,21.04. 2017 r. – (środa, czwartek, piątek) – egzaminy gimnazjalne dla kl. III

klasy I – II  – dni wolne od zajęć dydakt. wych.

01.05.2017 r. (poniedziałek) – Święto.

02.05.2017 r. (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

03.05.2017 r. (środa) – Święto Trzeciego Maja – dzień wolny.

09.05.2017 r. (wtorek) – zebrania z rodzicami godz. 17.00 – kl. I-III – uczniowie zagrożeni ocenami nast.. + inf. z zachowania dla wszystkich uczniów (patrz Statut)

proponowane oceny nast.. wystawione do 05.05.2017 r. (piątek).

09.05.2017 r. (wtorek) – Rada Pedagogiczna (wg  potrzeb)

01.06.2017 r. (czwartek) – TALENTY NASZEJ SZKOŁY

09.06.2017 r. (piątek) – wystawione oceny roczne z przedmiotów i zachowania

(Statut rozdz.III § 5).

……..06.2017 r. BAL GIMNAZJALIST dla kl. I – III

12.06.2017 r. (poniedziałek) – podania dot. poprawy przewidywanej oceny rocznej

(Statut rozdz. III § 6) i egzaminów klasyfikacyjnych

(Statut rozdz. III podania dot. poprawy przewidywanej oceny rocznej

(Statut rozdz. III § 6) i egzaminów klasyfikacyjnych

(Statut rozdz. III § 8 dot. uczniów nieobecnych usprawiedliwionych)

13.06.2017 r. (wtorek) – sprawdziany z przedmiotów poprawiające przewidywaną ocenę roczną przedmiotów

i komisje w sprawie oceny z zachowania.

14.06.2017 r. (środa) – egzaminy klasyfikacyjne (dot. uczniów nieobecnych usprawiedliwionych)

14.06.2017 r. (środa) – Rada klasyfikacyjna kl. I – III.

15.06.2017 r. (czwartek) – Boże Ciało – dzień wolny.

16.06.2017 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

(wszyscy nauczyciele obecni w pracy)

21.06.2017 r. (środa) – lekcje kl. I i II,   kl. III – dzień porządkowy.

21.06.2017 r. (środa) – planowana Rada Plenarna

22.06.2017 r.(czwartek)- kl.I i II dzień porządkowy,klasy III spotkanie z wychowawcą.

23.06.2017 r. (piątek)- Zakończenie roku szkolnego r. szk. 2016/2017.

 

 

TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

 

 

 

REALIZOWANE PROJEKTY