Start »

 
 

Organizacja Roku Szkolnego

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

II SEMESTR

 13.02.2019 17.00 Zebrania semestralne
14.02.2019 Zabawa Karnawałowa
20.03.2019 17.00 Konsultacje budynek A i B
21.03.2019 Dzień Samorządności
10.04.-12.04.19 Egzamin gimnazjalny
15.04.-17.04.19 Egzamin klas 8
18.04.-23.04.2019 Przerwa świąteczna
24.04.2019 17.00 Konsultacje budynek A i B
1.05.2019 Święto 1 Maja
2.05.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3.05.2019 Święto Konstytucji 3 Maja
21.05.2019 17.00 Zebrania z rodzicami
( Uczniowie zagrożeni ocenami ndst.+ plus o proponowanych ocenach z zachowania dla wszystkich)
31.05.2019 Dzień Dziecka
… .06.2019 Bal klas III Gim.
… .06.2019 Bal klas 8
4.06.2019 Wystawione oceny roczne
5-6.06.2019 Podania dot. poprawy przewidywanej oceny klasyfikacyjnej i egzaminów klasyfikacyjnych (zgodnie ze Statutem)
7-10.06.2019 Sprawdziany z przedmiotów poprawiające przewidywaną ocenę roczną i komisje w sprawie poprawy oceny z zachowania
10.06.2019 Egzaminy klasyfikacyjne
11.06.2019 (wtorek) Rada klasyfikacyjna
16.06.2019 Świadectwa i nagrody do podpisu kl.III Gim.i kl.8
17.06.2019 Świadectwa i nagrody do podpisu kl.I-VII
18.06.2019 Dzień porządkowy kl.III Gim.i kl.8
19.06.2019 Dzień porządkowy kl.I-VII
Spotkanie z wychowawcą kl.III Gim i kl.8
19.06.2019 Talenty Szkoły
19.06.2019 (środa) Rada plenarna
21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego
22.06.-31.08.19 Wakacje

TERMINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

 

 

REALIZOWANE PROJEKTY