Start »

 
 

Nabór elektroniczny dla klas III

 

Kliknij w banner

Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych 2016/2017
Wykaz osiągnięć o zasięgu co najmniej wojewódzkim, za które przyznawane są dodatkowe punkty rekrutacyjne
Jak przeliczać punkty- Rozporzadzenie Ministra Edukacji
Uwaga! uczniowie klas III i ich rodzice
     W związku z wytycznymi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty informujemy, że został zmieniony termin podania do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły ponadgimnazjalnej.
Listy zostaną opublikowane przez szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Świdnicki w dniu 19 lipca 2017r.
 

REALIZOWANE PROJEKTY