Start » Aktualności » Konkurs Wiedzy o Zagrożeniach Cywilizacyjnych Człowieka

 
 

Konkurs Wiedzy o Zagrożeniach Cywilizacyjnych Człowieka

 

11 marca 2016 r. odbył się Konkurs Wiedzy o Zagrożeniach Cywilizacyjnych Człowieka. Organizatorkami były: p. Ewa Skwarcan i p. Joanna Szumska. W konkursie wzięły udział trzyosobowe zespoły z klas drugich.

Celem konkursu było poszerzenie wiadomości uczniów na temat współczesnych zagrożeń i ich potencjalnych skutków dla ludzi, środowiska, mienia, sposobów ostrzegania przed skutkami zagrożeń, zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych, zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy, a także kształtowanie nawyków ludzkiej solidarności w obliczu zagrożenia i podporządkowywania się zasadom zespołowego działania oraz zarządzeniom władz kierujących akcją ratunkową.

Drużyny zmagały się w pięciu konkurencjach:

  1. Quiz tematyczny.
  2. Znaki.
  3. Pierwsza pomoc w praktyce.
  4. Pierwsza pomoc – wiedza ogólna.
  5. Historia Tomka.

Przyznano następujące miejsca:

I miejsce – kl. II d

II miejsce – kl. II e

III miejsce – kl. II b

Zwycięska drużyna otrzymała ocenę celującą z zajęć: edukacja dla bezpieczeństwa. Drużyny, które zajęły II i III miejsce, ocenę bardzo dobrą. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni uwagą pozytywną z zachowania.

Młodzież wykazała się dużą wiedzą na temat zagrożeń cywilizacyjnych człowieka oraz umiejętnością oceny sytuacji i reagowania w obliczu zagrożenia.

Konkurs przebiegł w miłej atmosferze i przy zdrowej rywalizacji.

zag