Start » Aktualności » Konkurs fizyczny

 
 

Konkurs fizyczny

 

Dnia 23.04.2018 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Fizyczny pt. „Fizyka nabita w butelkę”. Jego organizatorami byli: pani Joanna Szumska i pan Grzegorz Woszczyk.
Do rywalizacji zgłosiło się sześć dwuosobowych zespołów oraz trzy osoby indywidualnie,
z klas 2. i 3. gimnazjum oraz 7. szkoły podstawowej. Uczestnicy zaprezentowali przed jury przygotowane w domu doświadczenia z fizyki oraz wyjaśnili zaobserwowane zjawiska.
W każdym z nich została wykorzystana butelka.
Młodzież wykazała się dużą pomysłowością, a także poprawnością objaśnień.
Konkurs przebiegał w miłej atmosferze.
Jury wyróżniło następujące osoby:
1) Jakub Krzesaj, Mariusz Wyborski kl. 7 a
2) Adriana Lasończyk, Martyna Schienke 7 b
3) Kornelia Napart 7 e
4) Róża Krawczyk 3 a
Wyróżnieni uczniowie otrzymali oceny celujące z fizyki, a pozostali oceny bardzo dobre. Wszystkim uczestnikom wpisano uwagi pozytywne.