Start »

 
 

Dokumenty Szkolne

 
Statut Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic w Świdnicy
Koncepcja pracy szkoły
Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego.
Rok szkolny 2016/17
Zarządzenie nr 11/2013 dyrektora Gimnazjum z dn. 22 sierpnia 2013r.w sprawie wprowadzenia w szkole dziennika elektronicznego
Przedmiotowe kryteria oceniania
Szkolny zestaw programów nauczania W Gimnazjum nr 1 w Świdnicy Rok szkolny 2016/17
Szkolny program profilaktyki
Szkolny program wychowawczy
Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem
Harmonogram działań szkoły 2016/2017
Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych
Oceny z zachowania
Procedury dotyczące telefonów
Program przeciwdziałania absencji szkolnej
Procedury w sytuacjach zagrażających
Standardy zachowań w szkole
Regulamin UCZEŃ FAIR PLAY
Regulamin wycieczek
Raport z ewaluacji problemowej
formularz zgłoszeniowy_kurs ang
 

REALIZOWANE PROJEKTY