Witamy na stronach Gimnazjum nr 1

 

Nasze Gimnazjum istnieje od 1999 roku. Dyrektorem szkoły jest pani Danuta Morańska. Wykwalifikowane grono pedagogiczne, nastawione na wszechstronny rozwój uczniów, realizuje główne zadania szkoły z poszanowaniem godności osobistej i światopoglądowej młodzieży i rodziców. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych podopiecznych i staramy się wyposażyć ich w takie wykształcenie, które uświadamia wagę mądrości, szacunku do człowieka, a także umożliwia osiąganie sukcesów na miarę naszej Patronki.

Kontakt:
Gimnazjum nr 1 im. Marii Kunic
ul. M. Kozara -Słobódzkiego 21
58-100 Świdnica

tel. 74 852 28 31
tel, 74 856 81 61

mail: sek_gim1@poczta.onet.pl


 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Najnowsze »

Wnioski na stypendia szkolne

Wmioski na stypendia szkolne dla uczniów z rodzin, w których dochód netto na 1 członka rodziny nie przekracza 456 zł...

 

Zwrot kwoty za zakupione podręczniki

Uczniom posiadającym aktualne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje zwrot kwoty 350 zł za zakupione...

 

Gratulujemy uczniom wysokich i bardzo wysokich wyników egzaminu gimnazjalnego.

Nasza szkoła bardzo dobrze wypadła w rankingu wyników egzaminu gimnazjalnego. Oto szczegółowe wyniki: język polski...